หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุงก้าคิง
อักษรล้านนา
ทุงค่าฯฅิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุงค่าฅิง]
ความหมาย

น.ตุงที่มีความยาวเท่ากับความสูงของคน ใช้ในพิธีสืบชะตา หมายถึงรูปคือร่างกายของคนเราที่ปรากฏให้เห็นได้ด้วยตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุงก้าคิง (ทุงค่าฯฅิงฯ)