หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุงกะด้าง
อักษรล้านนา
ทุงระฯกด้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุงกระด้าง]
ความหมาย

น.ธงทำด้วยแผ่นไม้ หรือแผ่นโลหะ เช่นแผ่นเงิน แผ่นสังกะสี เป็นต้น หรือหล่อเป็นแผ่นคอนกรีต นิยมทำลวดลายเป็นรูปพรรณพฤกษา ลายดอกไม้นานาพรรณ สัตว์ในหิมพานต์ ลายสัตว์ใน ๑๒ ราศี หรือลายนาคเกี้ยว เป็นต้น แล้วลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ตั้งไว้เป็นเครื่องสักการะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุงกะด้าง,ตุงขะด้าง (ทุงระฯกด้างฯ)