หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุง ๑๒ ราศี
อักษรล้านนา
ทุง 12 ราศี
เทียบอักษรไทย
[ทุง ๑๒ ราศี]
ความหมาย

น.ธงนักษัตรรูปร่างยาว แบ่งเป็นช่องๆ แต่ละช่องมีรูปสัตว์ประจำปีนักษัตร (ตั๋วเปิ้ง)ใช้ประกอบประเพณี พิธีกรรม เช่น การทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อถึงคล้ายวันเกิดของปีเกิดของตน ซึ่งมักจะนำไปแขวนบนวิหาร และประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ก็จะปักตุงประเภทนี้บนเจดีย์ทราย โดยหวังว่าจะเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และญาติพี่น้องที่ไปร่วมปักตุงด้วย; ตุงตั๋วเปิ้ง ก็ว่า; ดู...ตั๋วเปิ้ง

ออกเสียงล้านนา
ตั๋วเปิ้ง
อักษรล้านนา
ต฿วฯเพิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวเพิ่ง]
ความหมาย

น.ตั๋วเปิ้ง - สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำ''ปีนักษัตร'' หรือ ''นักษัตรปีเกิด'' ผู้เกิดในปีใดก็ถือว่าสัตว์ประจำปีนั้นๆ เป็น ''ตั๋วเปิ้ง'' เช่น เกิดปี พ.ศ.2565 ขึ้นปีใหม่ไทย(ปี๋ใหม่เมือง)ในวันพญาวันหรือวันเถลิงศก วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที ขึ้นปีใหม่จากปีฉลู(วัว)เป็นปีขาล(เสือ) ผู้ที่เกิดหลังวัน-เวลา ดังกล่าวก็จะถือเอา ''เสือ'' เป็น ''ตั๋วเปิ้ง'' เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุง ๑๒ ราศี (ทุง 12 ราศี)