หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุง
อักษรล้านนา
ทุง
เทียบอักษรไทย
[ทุง]
ความหมาย

น.ธง - ผืนผ้า โลหะ กระดาษ ไม้ หรือวัสดุชนิดอื่น อาจทำเป็นสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือรูปอื่นใช้เป็นเครื่องหมายของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือใช้เป็นเครื่องบูชา ตามโอกาสในประเพณีที่ถือกันมา เป็นสัญลักษณ์ให้เกิดความมั่นใจ ความเป็นหมู่เหล่า ดังนั้น ตุง จึงเป็นเครื่องหมายทั้งคนเป็นและคนตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุง (ทุง)