หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตื๊น
อักษรล้านนา
ทื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ทื้น]
ความหมาย

น.ทึ้ง,กระชาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตื๊น (ทื้นฯ)