หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตื้น
อักษรล้านนา
ตื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตื้น]
ความหมาย

ว.ไม่ลึกจากผิวหรือขอบบน เช่นน้ำตื้น,ต่ำลงไปจากขอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตื้น (ตื้นฯ)