หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตื่นต๊วง
อักษรล้านนา
ตื่นฯท้วฯง
เทียบอักษรไทย
[ตื่นท้วง]
ความหมาย

ก.เคลื่อนไหว,แตกตื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตื่นต๊วง (ตื่นฯท้วฯง)