หน้าหลัก
ตื่นต๊วง
ตื่นฯท้วฯง
[ตื่นท้วง]

ก.เคลื่อนไหว,แตกตื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตื่นต๊วง (ตื่นฯท้วฯง)