หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตือเซอะ
อักษรล้านนา
ทืเซิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ทือเซอะ]
ความหมาย

ดู...ตือง่าว

ออกเสียงล้านนา
ตือง่าว
อักษรล้านนา
ทืง่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ทือง่าว]
ความหมาย

ก.ดูถูกว่าโง่,สบประมาทว่าโง่; ตือเซอะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตือเซอะ (ทืเซิอฯะ)