หน้าหลัก
ตือง่าว
ทืง่าวฯ
[ทือง่าว]

ก.ดูถูกว่าโง่,สบประมาทว่าโง่; ตือเซอะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตือง่าว (ทืง่าวฯ)