หน้าหลัก
ตืน
ทืนฯ
[ทืน]

น.ทุน,ต้นทุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืน (ทืนฯ)