หน้าหลัก
ตืกแป้บ
ตืกฯแพปฯ
[ตืกแพบ]

ดู...ตั๋วแป้บ

ตั๋วแป้บ
ต฿วฯแพปฯ
[ตัวแพบ]

น.พยาธิตัวแบน; ตืกแป้บ,ขี้ตืกแป้บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืกแป้บ (ตืกฯแพปฯ)