หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตืกฟ้า
อักษรล้านนา
ตืกฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ตืกฟ้า]
ความหมาย

น.ตัวลิ้นฟ้า - สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคล้ายปลิง เวลาเคลื่อนที่ไปบนพื้นจะเห็นรอยทางชัดเจน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืกฟ้า (ตืกฯฟ้า)