หน้าหลัก
ตืกต๋าว
ตืกฯตาวฯ
[ตืกตาว]

น.กิ้งกือ - สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวยาวแบ่งเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีขาข้างละคู่ มีเปลือกตัวแข็ง อาศัยอยู่ตามที่ชุ่มชื้น ตามโพรงไม้หรือใบไม้ที่ทับถมกัน จะขดตัวเป็นวงกลมเมื่อถูกรบกวน; ตืกเต๋า,แมงแสนตี๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืกต๋าว (ตืกฯตาวฯ)