หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๋ก
อักษรล้านนา
ตึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ตึก]
ความหมาย

น.อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐ ปูน และคอนกรีต เป็นหลัก ก๑.ปรนเปรอ-ให้อาหารหรือสิ่งที่ต้องการมากอย่างเหลือเฟือ เช่น ตึ๋กเข้าตึ๋กน้ำ ก๒.มอม-ทำให้มีมลทิน ทำให้มัวหมอง ทำให้หมดสติหรือครองสติไม่ได้ด้วยของมึนเมาเป็นต้น เช่น ตึ๋กเหล้า - มอมเหล้า ว.คับคั่ง,แน่นหนา,มั่นคง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ก (ตึกฯ)