หน้าหลัก
ตึ๊กไหน
ทึกฯไหนฯ
[ทึกไหน]

ว.ถึงไหน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กไหน (ทึกฯไหนฯ)