หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กแล้ว
อักษรล้านนา
ทึกฯ§วฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึกแล้ว]
ความหมาย

ว.สุดแล้ว,ถึงที่สุดแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กแล้ว (ทึกฯ§วฯ)