หน้าหลัก
ตึ๊กเต้าใด
ทึกฯเฯทั่าฯได
[ทึกเท่าใด]

ว.ขาดตัวเท่าไหร่ เช่น บ้านหลังนี้ขายตึ๊กเต้าใด - บ้านหลังนี้ขายขาดตัวเท่าไหร่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กเต้าใด (ทึกฯเฯทั่าฯได)