หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กเต้าใด
อักษรล้านนา
ทึกฯเฯทั่าฯได
เทียบอักษรไทย
[ทึกเท่าใด]
ความหมาย

ว.ขาดตัวเท่าไหร่ เช่น บ้านหลังนี้ขายตึ๊กเต้าใด - บ้านหลังนี้ขายขาดตัวเท่าไหร่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กเต้าใด (ทึกฯเฯทั่าฯได)