หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กอาละ
อักษรล้านนา
ทึกฯอาละ
เทียบอักษรไทย
[ทึกอาละ]
ความหมาย

ว.ในที่สุด (มักใช้ประกอบคำพูดในเชิงแข็งใจต่อสู้ เช่นตึ๊กอาละก็ล่นหนี (พยายามสู้จนถึงที่สุดแล้ว เมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้จริงๆ จึงวิ่งหนี)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กอาละ (ทึกฯอาละ)