หน้าหลัก
ตึ๊กอั้น
ตึ๊กอั้น
ทึกฯอั้นฯ
ทึกอั้น

ว.แค่นั้น; ตึ๊กหั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กอั้น (ทึกฯอั้นฯ)