หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กอั้น
อักษรล้านนา
ทึกฯอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
ทึกอั้น
ความหมาย

ว.แค่นั้น; ตึ๊กหั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กอั้น (ทึกฯอั้นฯ)