หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กหั้น
อักษรล้านนา
ทึกฯหั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึกหั้น]
ความหมาย

ว.แค่นั้น; ตึ๊กอั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กหั้น (ทึกฯหั้นฯ)