หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กหนี้
อักษรล้านนา
ทึกฯหี้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึกหนี้]
ความหมาย

ว.แค่นี้; ตึ๊กอี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กหนี้ (ทึกฯหี้นฯ)