หน้าหลัก
ตึ๊กหนี้
ตึ๊กหนี้
ทึกฯหี้นฯ
[ทึกหนี้]

ว.แค่นี้; ตึ๊กอี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กหนี้ (ทึกฯหี้นฯ)