หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กกึ๊ก
อักษรล้านนา
ทึกฯคึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึกคึก]
ความหมาย

ว.คำเสริมท้ายคำว่าหนั๋ก เพื่อแสดงว่าหนักพอประมาณเช่น หนั๋กตึ๊กกึ๊ก - หนักพอประมาณ ถ้าหนักเพียงนิดหน่อย เรียกหนั๋กต๊อกก๊อก เช่น แมวหน้อยตั๋วนี้หนั๋กต๊อกก๊อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กกึ๊ก (ทึกฯคึกฯ)