หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊ก
อักษรล้านนา
ทึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึก]
ความหมาย

ว.จรด,ถึง,ถึงที่สุด,แน่น,ขยายไม่ได้อีก,กระทั่ง,อยู่ตัว,ขาดตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊ก (ทึกฯ)