หน้าหลัก
ตึ้ง
ตึ้งฯ
[ตึ้ง]

น.อีก ๔ วัน ถัดจากวันนี้ไปข้างหน้า เรียงลำดับดังนี้ วันนี้ วันพูก วันฮือ วันนึ่ง วันตึ้ง ว.มั่นคง มักใช้ตามหลัง หมั้น เช่น หมั้นตึ้ง - มั่นคงจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ้ง (ตึ้งฯ)