หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ้ง
อักษรล้านนา
ตึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตึ้ง]
ความหมาย

น.อีก ๔ วัน ถัดจากวันนี้ไปข้างหน้า เรียงลำดับดังนี้ วันนี้ วันพูก วันฮือ วันนึ่ง วันตึ้ง ว.มั่นคง มักใช้ตามหลัง หมั้น เช่น หมั้นตึ้ง - มั่นคงจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ้ง (ตึ้งฯ)