หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงหลวงตึงหลาย
อักษรล้านนา
ทึงฯหลฯวฯงทึงฯหลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงหลวงทึงหลาย]
ความหมาย

ว.มากมายก่ายกอง,ทั้งหมดทั้งปวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหลวงตึงหลาย (ทึงฯหลฯวฯงทึงฯหลฯายฯ)