หน้าหลัก
ตึงนั้นตึงนี้
ทึงฯนั้ทึงฯนี้
[ทึงนั้นทึงนี้]

ว.ทั้งนั้นทั้งนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงนั้นตึงนี้ (ทึงฯนั้ทึงฯนี้)