หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึง
อักษรล้านนา
ทึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึง]
ความหมาย

น.พลวง - ต้นไม้ยืนต้น ใบใหญ่ นิยมใช้ห่อของ และกรองเป็นตับมุงหลังคา; ดู...ต๋องตึง, ชื่องูพิษชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก ชอบอยู่ใต้ใบพลวงแห้งที่หล่นอยู่บนพื้นดินเรียกว่า งูตึง ว.ทุก,ทุกๆ เช่น ไปตึงวัน - ไปทุกวัน สัน.ทั้ง,และ เช่น ตึงวันตึงคืน - ทั้งวันทั้งคืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึง (ทึงฯ)