หน้าหลัก
ตี๋เข้า
ตี๋เข้า
ตีเขั้า
[ตีเข้า]

ก.ตีข้าว - ฟาดข้าวให้เมล็ดร่วงจากรวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋เข้า (ตีเขั้า)