หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋เข้า
อักษรล้านนา
ตีเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ตีเข้า]
ความหมาย

ก.ตีข้าว - ฟาดข้าวให้เมล็ดร่วงจากรวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋เข้า (ตีเขั้า)