หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋อ๋กยกสอก
อักษรล้านนา
ตีอ฿กฯย฿กฯสอฯก
เทียบอักษรไทย
[ตีอกยกสอก]
ความหมาย

ดู...ต๋บขี้ข้าง

ออกเสียงล้านนา
ต๋บขี้ข้าง
อักษรล้านนา
ต฿ปฯขี้ข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ตบขี้ข้าง]
ความหมาย

ก.ตีปีก - งอข้อ ศอกเอาต้นแขนตีสองข้างอย่างไก่ตีปีกเป็นการแสดงถึงความพึงพอใจเป็นอันมาก; ตี๋อ๋กยกศอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋อ๋กยกสอก (ตีอ฿กฯย฿กฯสอฯก)