หน้าหลัก
ตี๋หำ
ตีหำ
[ตีหำ]

ก.ตอนสัตว์โดยการทุบลูกอัณฑะออก มักใช้กับ วัว ควาย หมู สุนัข; ต้องหำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋หำ (ตีหำ)