หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋หละกุยหมู่
อักษรล้านนา
ตีหลฯะคุห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีลูกคุยหมู่]
ความหมาย

ดู...ตี๋ลูกกุยหมู่

ออกเสียงล้านนา
ตี๋ลูกกุยหมู่
อักษรล้านนา
ตีลูกคุหู่
เทียบอักษรไทย
[ตีลูกคุยหมู่]
ความหมาย

ก.ตลุมบอน,การยกพวกเข้าต่อยกันอย่างชุลมุน; ตี๋หมู่,ตี๋หละกุยหมู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋หละกุยหมู่ (ตีหลฯะคุห่มฯ)