หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋หละกุยล่องโต้ง
อักษรล้านนา
ตีหลฯะคุล่อฯงโท่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีหละกุยล่องโท่ง]
ความหมาย

ดู...ตี๋ลูกกุยล่องโต้ง

ออกเสียงล้านนา
ตี๋ลูกกุยล่องโต้ง
อักษรล้านนา
ตีลูกคุล่อฯงโท่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีลูกคุยล่องโท่ง]
ความหมาย

สำ.ว่างเปล่า, ไม่มีอะไรเลย, ไม่พบหรือสัมผัสกับสิ่งใด; ตี๋หละกุยล่องโต้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋หละกุยล่องโต้ง (ตีหลฯะคุล่อฯงโท่฿งฯ)