หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋หละกุย
อักษรล้านนา
ตีหลฯะคุ
เทียบอักษรไทย
[ตีหละคุย]
ความหมาย

ดู...ตี๋ลูกกุย

ออกเสียงล้านนา
ตี๋ลูกกุย
อักษรล้านนา
ตีลูกคุ
เทียบอักษรไทย
[ตีลูกคุย]
ความหมาย

ก.ชกต่อย; ตี๋ หละกุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋หละกุย (ตีหลฯะคุ)