หน้าหลัก
ตี๋หมู่
ตีห่มฯ
[ตีหมู่]

ดู...ตี๋ลูกกุยหมู่

ตี๋ลูกกุยหมู่
ตีลูกคุห่มฯ
[ตีลูกคุยหมู่]

ก.ตลุมบอน,การยกพวกเข้าต่อยกันอย่างชุลมุน; ตี๋หมู่,ตี๋หละกุยหมู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋หมู่ (ตีห่มฯ)