หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋ลูกกุยหมู่
อักษรล้านนา
ตีลูกคุหู่
เทียบอักษรไทย
[ตีลูกคุยหมู่]
ความหมาย

ก.ตลุมบอน,การยกพวกเข้าต่อยกันอย่างชุลมุน; ตี๋หมู่,ตี๋หละกุยหมู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ลูกกุยหมู่ (ตีลูกคุหู่)