หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋ลูกกุยล่องโต้ง
อักษรล้านนา
ตีลูกคุล่อฯงโท่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีลูกคุยล่องโท่ง]
ความหมาย

สำ.ว่างเปล่า, ไม่มีอะไรเลย, ไม่พบหรือสัมผัสกับสิ่งใด; ตี๋หละกุยล่องโต้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ลูกกุยล่องโต้ง (ตีลูกคุล่อฯงโท่฿งฯ)