หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋ลูกกุย
อักษรล้านนา
ตีลูกคุ
เทียบอักษรไทย
[ตีลูกคุย]
ความหมาย

ก.ชกต่อย; ตี๋ หละกุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ลูกกุย (ตีลูกคุ)