หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋มีด
อักษรล้านนา
ตีมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีมีด]
ความหมาย

ก.เผาเหล็กให้ร้อนแดงวางบนทั่ง ใช้ฆ้อนเหล็กตีขึ้นรูปเป็นมีดชนิด ต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋มีด (ตีมีดฯ)