หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นเป๋ดเคือ
อักษรล้านนา
ตีนฯเปัดฯเระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ตีนเป็ดเครือ]
ความหมาย

น.รางเย็น - พรรณไม้เลื้อย พาดพันขึ้นตามต้นไม้ใหญ่ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาวเป็นพืชสมุนไพร มีปรากฏใช้ในตำรายาหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นเป๋ดเคือ (ตีนฯเปัดฯเระฯคิอฯอ)