หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋สิ้น
อักษรล้านนา
ตีนฯสิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนสิ้น]
ความหมาย

น.ชายผ้าซิ่น - ส่วนของผ้าซิ่นที่อยู่บริเวณชายผ้าถุง คนล้านนาเชื่อว่าถ้าฉีกเอาตีนซิ่นผู้หญิงเพียงเล็กน้อยใส่เข้าไปในรูปืน หรือเอาผูกที่ปากกระบอกปืน แล้วใช้ยิงผู้ที่มีคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพัน เชื่อว่าสามารถข่มทำให้คาถาอาคมที่มีอยู่ในคนนั้นเสื่อมลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นสิ้น (ตีนฯสิ้นฯ)