หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นยาวมือยาว
อักษรล้านนา
ตีนฯยาวฯมืยาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนยาวมือยาว]
ความหมาย

ว.มือไว - ขี้ขโมย; สำ.มือยาวสาวได้สาวเอา,ถืออภิสิทธิ์; มือยาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นยาวมือยาว (ตีนฯยาวฯมืยาวฯ)