หน้าหลัก
ตี๋นยอก
ตีนฯยอฯก
[ตีนยอก]

ก.เตะ,ถีบ,กระทืบ; ตี๋นตั้ง,ตี๋นหวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นยอก (ตีนฯยอฯก)