หน้าหลัก
ตี๋นปึ๊ด
ตีนฯพึดฯ
[ตีนพึด]

ก.เอาเท้าช้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเตะออกไปโดยแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นปึ๊ด (ตีนฯพึดฯ)