หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นตั๋ง
อักษรล้านนา
ตีนฯตังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนตัง]
ความหมาย

น.ตีนที่เกาะยึดแน่นอย่างตีนจิ้งจก ตีนตุ๊กแก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นตั๋ง (ตีนฯตังฯ)