หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นตั้ง
อักษรล้านนา
ตีนฯทั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนทั่ง]
ความหมาย

ดู...ตี๋นยอก

ออกเสียงล้านนา
ตี๋นยอก
อักษรล้านนา
ตีนฯยอฯก
เทียบอักษรไทย
[ตีนยอก]
ความหมาย

ก.เตะ,ถีบ,กระทืบ; ตี๋นตั้ง,ตี๋นหวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นตั้ง (ตีนฯทั่งฯ)