หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นตั่งตั๋วปู๊
อักษรล้านนา
ตีนฯตั่งฯต฿วฯพู้
เทียบอักษรไทย
[ตีนตั่งตัวพู้]
ความหมาย

น.ติ่งตั่ง - ชื่อพรรณไม้เถาเนื้อแข็ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นตั่งตั๋วปู๊ (ตีนฯตั่งฯต฿วฯพู้)