หน้าหลัก
ตี๋นตั่ง
ตีนฯตั่งฯ
[ตีนตั่ง]

น.ชื่อพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นตั่ง (ตีนฯตั่งฯ)