หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นดอย
อักษรล้านนา
ตีนฯดอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนดอย]
ความหมาย

น.เชิงดอย - บริเวณด้านล่างก่อนรอบๆดอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นดอย (ตีนฯดอฯ)