หน้าหลัก
ตี๋นดอย
ตีนฯดอฯ
[ตีนดอย]

น.เชิงดอย - บริเวณด้านล่างก่อนรอบๆดอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นดอย (ตีนฯดอฯ)