หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นจ๋ก
อักษรล้านนา
ตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนจก]
ความหมาย

น.ตีนจก - ชายผ้าซิ่นที่ "จก" หรือล้วงด้วยด้ายสีเป็นลวดลาย,ส่วนของชายผ้าซิ่น คนล้านนาเชื่อว่าถ้าฉีกเอาตีนซิ่นผู้หญิงเพียงเล็กน้อยใส่เข้าไปในรูปืน หรือเอาผูกที่ปากกระบอกปืน แล้วใช้ยิงผู้ที่มีคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพัน เชื่อว่าสามารถข่มทำให้คาถาอาคมที่มีอยู่ในคนนั้นเสื่อมลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นจ๋ก (ตีนฯ)