หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นจายคา
อักษรล้านนา
ตีนฯชายฯฅา
เทียบอักษรไทย
[ตีนชายฅา]
ความหมาย

น.พื้นดินบริเวณชายคาบ้านในส่วนที่น้ำฝนจากหลังคาตกลงมา มักทำป็นร่องน้ำไหลที่เรียกว่า "ฮ่องหล่อ-ร่องหล่อ"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นจายคา (ตีนฯชายฯฅา)